Maleri             Oliekridt             CV            Kontakt            Omtale  

 

 

 

Hanne Mailand. F. 1940

Uddannelse:

Det Kgl. Kunstakademi i K�benhavn  1964 � 1971
hos professor Hjorth Nielsen, professor Sterup-Hansen og professor Helge Bertram.
Master of Fine Arts.

Oskar Kokoschkas internationale akademi, Salzburg 1963

Censurerede udstillinger:

Charlottenborgs For�rsudstilling  1965. (Debut)
Charlottenborgs For�rsudstilling, årligt 1966 � 1974.
Charlottenborgs Efter�rsudstilling  1978.
Kunstnernes Efter�rsudstilling.
Kunstnernes P�skeudstilling.

Separatudstillinger i K�benhavn:

Henning Larsen, Bredgade, 1969.
Galerie Birkdam, 1975, 1978, 1984, 1987.
Den Frie Udstillingsbygning, 1989, 1992, 1995.
Galerie Dahl, Admiralgade, 1991, 1994, 1997, 2000, 2004.
Nina J.�s Kunsthandel, Gothersgade, 2007, 2010.

Separatudstillinger bl.a.:

Museet p� Koldinghus, Kolding Kunstforening 1980.
Bispeg�rden, Nyborg Kunstforening.
Galerie Langhof, Kolding  1985.
Galerie Kaffeslottet , Gudhjem 1995.
Kolding Kunstforening 1997.
Museet p� S�nderborg Slot, S�nderborg Kunstforening 1999.
Bornholms Kunstforening, Bornholms Museum 2000.
Carlbergs-, Tuborgs-, Handelsbankens, -Nationalbankens, Det Kgl. Teaters-,
Danmarks Radios- og Milj�ministeriets Kunstforeninger.
Gudhjem Museum 2006.
Bornholms Kunstmuseum "Natursansning og farvesang" 2015.

Gruppeudstillinger bl.a.:

Bornholms Kunstmuseum, S�nderjyllands Kunstmuseum, Vejen Kunstmuseum, Hj�rring Kunstmuseum, Frederikshavns Kunstmuseum, Trondhjem Kunstmuseum, Ystad Kunstmuseum, �lands�ernes Kunstmuseum, Gudhjem Museum, Nordens Hus p� F�r�erne, Nikolaj Kirke, Sydslesvigs Danske Kunstforening, Galerie Ti, Billedv�rkstedet Brovst, Filosofgangen, G�teborg Kunstforening, Lunds Kunsthal, Kalmar Kunstforening,  �Landet i dag �, Den Frie Udstillingsbygning,  �Vandskel � Kunstcentret Silkeborg Bad. Huset i Asn�s 2004
�Holkahesten�, Gudhjem Museum, �rligt fra 2000.  

Repr�senteret p� / solgt til bl.a.:

Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet.
�rhus Kunstforening af 1847.
Kunstmuseet Trapholt, Kolding.
Udenrigsministeriet, Socialministeriet.
Roskilde Kommunes Kulturfond.
Gotlands Kulturn�vn, Ystad Kunstmuseum.
Bornholms Kunstmuseum.

Udsmykninger:

Dansk Sygeplejer�ds Hus, K�benhavn.
Dansk Sygeplejer�ds H�jskole, �rhus.
Bornholms Centralsygehus.
Bornholms Folkeh�jskole.
Danmarks Radio.
Amtssygehuset i Kolding.
Amtssygehuset i S�nderborg.


Legater:

Gerda Iversens Mindelegat.
Ebba Celinders Legat.
Grosserer Louis Nielsens Legat.
Landskabsmaler C. Godtfredsens Legat.
Rundskuelegatet.
Kulturministeriets Legater.
Rejselegat Statens Kunstfond 1994, 2005.
Henry Heerups H�derslegat 2004.
Tuborgfonden  2005.
San Cataldo Stipendiat  2001.
Skandinavisk Forening i Rom  1986, 2005, 2018.
Brdr. E.S. & A. Larsens Legat, 2007.
Anna E. Munchs Legat, 2017.

Litteratur:

Helge Ernst: �Bornholmermalerne�.
Broby Johansen: �Med Broby p� Bornholm�.
Kunsttidsskriftet � Hrymfaxe� , juni 1991.
Peter Tiemroth: �Jul p� Bornholm� 1996.
Hansaage B�ggild: �Kunst p� Bornholm�  1996.
Weilbachs Kunstnerleksikon.
Interview i Politiken 1978.
"Landskaber" - oliekridttegninger, tekst: Lars Kærulf Møller 2010.
Illustrationer til bogen "I al sin glands nu straaler solen", tekst: Erik A. Nielsen 2011.


... poesien fastholdes samtidig med, at motivet f�r lov til at afspejle en voldsom indre dramatik ...  l�s mere

Medlem af kunstnersamfundet siden 1979.

Medlem af BKF (Billedkunstnernes forbund)

     

Billeder og øvrigt materiale fra dette site må kun gengives med Hanne Mailands samtykke.