Maleri             Oliekridt             CV            Kontakt            Omtale  

 

 

 

Hanne Mailand. F. 1940

Uddannelse:

Det Kgl. Kunstakademi i København  1964 – 1971
hos professor Hjorth Nielsen, professor Sterup-Hansen og professor Helge Bertram.
Master of Fine Arts.

Oskar Kokoschkas internationale akademi, Salzburg 1963

Censurerede udstillinger:

Charlottenborgs Forårsudstilling  1965. (Debut)
Charlottenborgs Forårsudstilling, årligt 1966 – 1974.
Charlottenborgs Efterårsudstilling  1978.
Kunstnernes Efterårsudstilling.
Kunstnernes Påskeudstilling.

Separatudstillinger i København:

Henning Larsen, Bredgade, 1969.
Galerie Birkdam, 1975, 1978, 1984, 1987.
Den Frie Udstillingsbygning, 1989, 1992, 1995.
Galerie Dahl, Admiralgade, 1991, 1994, 1997, 2000, 2004.
Nina J.’s Kunsthandel, Gothersgade, 2007, 2010.

Separatudstillinger bl.a.:

Museet på Koldinghus, Kolding Kunstforening 1980.
Bispegården, Nyborg Kunstforening.
Galerie Langhof, Kolding  1985.
Galerie Kaffeslottet , Gudhjem 1995.
Kolding Kunstforening 1997.
Museet på Sønderborg Slot, Sønderborg Kunstforening 1999.
Bornholms Kunstforening, Bornholms Museum 2000.
Carlbergs-, Tuborgs-, Handelsbankens, -Nationalbankens, Det Kgl. Teaters-,
Danmarks Radios- og Miljøministeriets Kunstforeninger.
Gudhjem Museum 2006.
Bornholms Kunstmuseum "Natursansning og farvesang" 2015.

Gruppeudstillinger bl.a.:

Bornholms Kunstmuseum, Sønderjyllands Kunstmuseum, Vejen Kunstmuseum, Hjørring Kunstmuseum, Frederikshavns Kunstmuseum, Trondhjem Kunstmuseum, Ystad Kunstmuseum, Ålandsøernes Kunstmuseum, Gudhjem Museum, Nordens Hus på Færøerne, Nikolaj Kirke, Sydslesvigs Danske Kunstforening, Galerie Ti, Billedværkstedet Brovst, Filosofgangen, Gøteborg Kunstforening, Lunds Kunsthal, Kalmar Kunstforening,  ”Landet i dag ”, Den Frie Udstillingsbygning,  ”Vandskel ” Kunstcentret Silkeborg Bad. Huset i Asnæs 2004
”Holkahesten”, Gudhjem Museum, årligt fra 2000.  

Repræsenteret på / solgt til bl.a.:

Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet.
Århus Kunstforening af 1847.
Kunstmuseet Trapholt, Kolding.
Udenrigsministeriet, Socialministeriet.
Roskilde Kommunes Kulturfond.
Gotlands Kulturnævn, Ystad Kunstmuseum.
Bornholms Kunstmuseum.

Udsmykninger:

Dansk Sygeplejeråds Hus, København.
Dansk Sygeplejeråds Højskole, Århus.
Bornholms Centralsygehus.
Bornholms Folkehøjskole.
Danmarks Radio.
Amtssygehuset i Kolding.
Amtssygehuset i Sønderborg.


Legater:

Gerda Iversens Mindelegat.
Ebba Celinders Legat.
Grosserer Louis Nielsens Legat.
Landskabsmaler C. Godtfredsens Legat.
Rundskuelegatet.
Kulturministeriets Legater.
Rejselegat Statens Kunstfond 1994, 2005.
Henry Heerups Hæderslegat 2004.
Tuborgfonden  2005.
San Cataldo Stipendiat  2001.
Skandinavisk Forening i Rom  1986, 2005, 2018.
Brdr. E.S. & A. Larsens Legat, 2007.
Anna E. Munchs Legat, 2017.

Litteratur:

Helge Ernst: ”Bornholmermalerne”.
Broby Johansen: ”Med Broby på Bornholm”.
Kunsttidsskriftet ” Hrymfaxe” , juni 1991.
Peter Tiemroth: ”Jul på Bornholm” 1996.
Hansaage Bøggild: ”Kunst på Bornholm”  1996.
Weilbachs Kunstnerleksikon.
Interview i Politiken 1978.
"Landskaber" - oliekridttegninger, tekst: Lars Kærulf Møller 2010.
Illustrationer til bogen "I al sin glands nu straaler solen", tekst: Erik A. Nielsen 2011.


... poesien fastholdes samtidig med, at motivet får lov til at afspejle en voldsom indre dramatik ...  læs mere

Medlem af kunstnersamfundet siden 1979.

Medlem af BKF (Billedkunstnernes forbund)

     

Billeder og øvrigt materiale fra dette site må kun gengives med Hanne Mailands samtykke.